1401\06\01 11:13:26


گیت‌های عوارضی بزرگراه شهید کلانتری برداشته شد

مشهد ـ با توجه به ترافیک شدید کندروهای حاشیه بزرگراه شهید شوشتری با برداشتن گیت‌های عوارضی خروجی مشهد در بزرگراه شهید شوشتری موافقت شد.

با توجه به ترافیک شدید کندروهای حاشیه بزرگراه شهید شوشتری مخصوصاً روزهای پنج شنبه و جمعه و ایام خاص و سختی دسترسی به بهشت رضا (ع) با هماهنگی شهرداری مشهد، پلیس راه، استانداری و وزارت راه شورای همتا، با برداشتن گیت‌های عوارضی خروجی مشهد در بزرگراه شهید شوشتری موافقت شد.

در ساعات اولیه بامداد امروز عوارضی برداشته شده و پس از این مردم برای رفتن به بهشت رضا (ع) از آزادراه استفاده خواهند کرد. با این طرح، ترافیک سنگین عصرهای پنجشنبه و صبح جمعه در این مسیر تسهیل می‌شود.. .


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

مشهد

شهرداری مشهد

بزرگراه