محمد صادق اکبری دادگستری مازندران ورشکستگی شرکتها ساری- رئیس کل دادگستری مازندران از احیا و ادامه فعالیت سه شرکت

1401\11\19 03:05:15


۳ شرکت ورشکسته تولیدی در مازندران احیا شدند

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران از احیا و ادامه فعالیت سه شرکت ورشکسته تولیدی در استان با تلاش و پیگیری اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری خبر داد.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضائی استان حمایت از تولید و اشتغالزایی است، اظهار داشت: سه واحد تولیدی ورشکسته در ماه اخیر برای حمایت از اشتغال و جلوگیری از بیکاری کارگران واحدهای تولیدی احیا و به فعالیت خود ادامه دادند.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان و اداره تصفیه امور ورشکستگی این استان از یک سو در مدت تصفیه امر ورشکستگی واحدهای تولیدی علاوه براقدام به انجام وظایف خود درجهت تصفیه امر ورشکستگی با تلاش مضاعف با رویکرد حمایت از تولید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری می‌نماید. به عنوان نمونه ۳ واحد تولیدی دیگر تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان به فعالیت خود ادامه دادند. عالی‌ترین مقام قضائی استان تصریح کرد: هم اکنون با احتساب این سه واحد تولیدی، مجموعاً ۳۱ واحد تولیدی با بیش از هزار و ۱۰۰ نیروی کار ثابت تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی در استان درحال فعالیت هستند، از سوی دیگر در ۲ ماه اخیر با اتمام فرایند تصفیه امر ورشکستگی نسبت به تعیین تکلیف چهار واحد تولیدی غیر فعال با پرداخت بدهی این شرکت‌ها ضمن واگذاری این شرکت‌ها به اشخاص درجهت تولید اقدام کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام گرفته با احیا واحدهای تولیدی گام‌های مؤثر ومفیدی دراین استان در جهت حمایت تولید داشته باشیم.. .


بازنشر از : مهر

محمد صادق اکبری

دادگستری مازندران

ورشکستگی شرکتها


پیش بینی قیمت روز دلار طلا و خودرو