۴ شهرستان استان زنجان زرد کرونایی شد ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی زنجان شیوع کرونا زنجان-معاون بهداشتی دانشگاه

1401\10\24 18:21:05


۴ شهرستان استان زنجان زرد کرونایی شد

زنجان-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر شهرستان‌های ایجرود، سلطانیه، طارم و ابهر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کرونا در استان با شدت زیادی جولان می‌دهد، گفت: در حال حاضر شهرستان‌های ایجرود، سلطانیه، طارم و ابهر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

وی ابراز داشت: فعلاً سایر شهرستانهای استان زنجان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، از بستری هفت بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان زنجان خبر داد و ابراز داشت: فوتی‌ها کاهش یافته است.

تقی لو با بیان اینکه شهروندان زنجانی حتماً نسبت به تزریق واکسن کرونا در استان اقدام بکنند، تاکید کرد: متاسفانه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان بسیار کاهش یافته و شهروندان زنجانی بر این امر اذعان داشته باشند تنها راه رهایی از این ویروس منحوس کرونا استفاده از ماسک است.

وی تصریح کرد: متاسفانه زدن ماسک در استان بسیار کاهش یافته و این اصلاً خوب نیست.


بازنشر از : مهر

ویروس کرونا

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

شیوع کرونا

زنجان-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر شهرستان‌های ایجرود، سلطانیه، طارم و ابهر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.


تعمیر پکیج دیواری