۵۰۳۳ تن برنج در بازار لرستان توزیع شد. رتبه دوم اجرای کشت قراردادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان عماد شاهرخی برنج

1401\09\30 19:25:16


۵۰۳۳ تن برنج در بازار لرستان توزیع شد. رتبه دوم اجرای کشت قراردادی

خرم آباد- رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: در مجموع ۵ هزار و ۳۳ تن برنج در بازار این استان توزیع شده است.

سید عماد شاهرخی در جلسه تنظیم بازار استان اظهار کرد: کشت قراردادی گندم تاکنون در ۴۵ هزار هکتار از مزارع استان انجام شده است، در کشت قراردادی ۵۰ درصد از بهای کودهای فسفات و پتاس مورد نیاز کشاورزان در ابتدا توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی افزود: لرستان پس از البرز رتبه دوم را در اجرای کشت قراردادی به خود اختصاص داده است.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان در ادامه به وضعیت کالاهای اساسی استان اشاره کرد و گفت: قبل از آزاد سازی یارانه‌ها میزان ذرت وارداتی ۷ هزار تن بود، این در حالی است که پس از آزاد سازی این رقم به ۳۳ هزار تن افزایش پیدا کرده است.

شاهرخی بیان کرد: توزیع ذرت وارداتی قبل از آزادسازی یارانه‌ها یک هزار تن بود و بعد از آزاد سازی ۳ هزار و ۲۰۰ تن توزیع شد.

به گفته وی موجودی جو وارداتی قبل از آزاد سازی یارانه‌ها ۵ هزار و ۵۰۰ تن بود که پس از آزاد سازی یارانه‌ها موجودی جو وارداتی به ۶ هزار و ۵۰۰ تن رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: توزیع جو وارداتی قبل از آزاد سازی یارانه‌ها ۲ هزار تن بوده و پس از آزاد سازی ۵ هزار و ۷۵۰ تن جو توزیع شده است.

شاهرخی با اشاره به موجودی کنجاله قبل از آزاد سازی یارانه‌ها عنوان کرد: موجودی کنجاله قبل از آزاد سازی یارانه‌ها ۳ هزار و ۴۰۰ تن و پس از آزاد سازی ۴ هزار و ۵۰۰ تن بوده است، میزان توزیع کنجاله قبل از آزاد سازی یارانه‌ها ۵۰۰ تن و بعد از آزاد سازی ۱۵۰۰ تن بود.

وی به موجودی انواع برنج وارداتی در استان نیز اشاره کرد و گفت: میزان برنج وارداتی موجود در استان قبل از آزادسازی یارانه‌ها ۲ هزار تن بود، اما پس از آزادسازی این رقم به ۴ هزار و ۵۰۰ تن افزایش پیدا کرد، در مجموع ۵ هزار و ۳۳ تن برنج در بازار توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: حجم روغن نباتی موجود در استان قبل از آزاد سازی یارانه‌ها ۱۷۷ تن و پس از آزاد سازی به ۵۰۰ تن افزایش پیدا کرد، همچنین قند موجود در استان قبل از آزاد سازی ۲۲۰ تن و پس از آزاد سازی ۵۰۰ تن بود.

وی گفت: کنترل نهاده‌ها، تشویق مرغداران، پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، سوخت واحدهای طیور بخش دیگری از کارهای انجام شده است.


بازنشر از : مهر

سازمان جهاد کشاورزی لرستان

عماد شاهرخی

برنج

کشت قراردادی

خرم آباد- رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: در مجموع ۵ هزار و ۳۳ تن برنج در بازار این استان توزیع شده است.