۵ نانوایی متخلف در شهرستان صحنه پلمب شدند کرمانشاه نانوایی شهرستان صحنه بازرسی نا

1401\10\24 21:20:06


۵ نانوایی متخلف در شهرستان صحنه پلمب شدند

کرمانشاه- سرپرست فرمانداری شهرستان صحنه با اشاره به برخورد قانونی با نانوایی‌های متخلف گفت: پنج نانوایی متخلف در شهرستان صحنه پلمب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شهبازی بعد از ظهر شنبه در بازدید سرزده از نانوایان شهر صحنه و وضعیت نابسامان این صنف جلسه‌ای به قید فوریت در فرمانداری برگزار کرد.

در این جلسه شهبازی سرپرست فرمانداری شهرستان صحنه به بازرسین و دستگاه‌های متولی شهرستان مهلت یک هفته‌ای داد تا این وضعیت نابسامان را سر و سامان بخشند.

سرپرست فرمانداری شهرستان صحنه تصریح کرد: نانوایی‌های متخلف شهرستان صحنه در صورت تداوم کم فروشی و عرضه خارج از شبکه آرد پلمب می‌شوند.

وی در بازدیدی سرزده از روند پخت نان، نحوه عرضه و ساعت کار نانوایی‌ها در شهرستان، گفت: بازرسان به طور مستمر از نانوایی‌ها بازدید و در صورت مشاهده تخلف بدون هیچ اغماضی برخورد شدید قانونی صورت گیرد.

طی بازدید فرماندار شهرستان صحنه از ۱۱ واحد نانوایی، پنج واحد نانوایی به دلیل تخلفات مکرر صنفی اعم از کم‌فروشی، کاهش وزن چانه و عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای با تشکیل پرونده پلمب شدند.


بازنشر از : مهر

کرمانشاه

نانوایی

شهرستان صحنه

بازرسی نانوایی ها

کرمانشاه- سرپرست فرمانداری شهرستان صحنه با اشاره به برخورد قانونی با نانوایی‌های متخلف گفت: پنج نانوایی متخلف در شهرستان صحنه پلمب شدند.


نمایندگی بوتان تهران