آخرین قیمت دلار و یورو قیمت دلار دلار قیمت یورو دلار توافقی با افزای

1401\11\01 19:34:07


آخرین قیمت دلار و یورو ۱ بهمن ۱۴۰۱

دلار توافقی با افزایش قیمت نسبت به هفته قبل مواجه شده و به ۴۰۹۱۴ تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار توافقی با افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته در محدوده ۴۰,۹۱۴ تومان معامله شد، یورو نیز در بازار توافقی به قیمت ۴۲,۳۰۰ تومان رسید، دلار در بازار هرات به قیمت ۴۴,۰۰۰ تومان رسیده و در بازار سلیمانیه به قیمت ۴۵,۰۳۰ تومان رسید.

دلار حواله در سامانه نیما همچنان ۲۸,۵۰۰ تومان و دلار اسکناس نیز ۳۰,۶۰۰ تومان است، یورو اسکناس نیز در سامانه نیما بدون تغییرات قیمتی نسبت به هفته‌های قبل بوده و به عدد ۳۳,۲۴۳ تومان رسیده است و یورو حواله نیز ۳۰,۸۰۰ تومان است.


بازنشر از : مهر

آخرین قیمت دلار و یورو

قیمت دلار

دلار

قیمت یورو

دلار توافقی با افزایش قیمت نسبت به هفته قبل مواجه شده و به ۴۰۹۱۴ تومان رسیده است.


برق و روشنایی لاله زار