آخرین قیمت دلار و یورو ۲۴ دی ۱۴۰۱ آخرین قیمت دلار و یورو قیمت دلار قیمت یورو دلار

1401\10\24 18:03:07


آخرین قیمت دلار و یورو ۲۴ دی ۱۴۰۱

دلار در بازار توافقی نسبت به روز پنجشنبه تفاوت چشمگیری نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۸,۶۰۰ تومان رسیده و یورو توافقی نیز به قیمت ۴۱,۹۰۰ تومان معامله شد، دلار در بازار هرات به قیمت ۴۰,۵۸۰ تومان رسیده و دلار در بازار سلیمانیه نیز به قیمت ۴۱,۰۹۰ تومان رسید.

دلار حواله در سامانه نیما ۲۸۵۰۰ و دلار حواله در سامانه سنا نیز ۳۰,۶۹۳ تومان است.


بازنشر از : مهر

آخرین قیمت دلار و یورو

قیمت دلار

قیمت یورو

دلار

دلار در بازار توافقی نسبت به روز پنجشنبه تفاوت چشمگیری نکرده است.