اکو ایران/بریکس برای ایران چه مزایایی دارد و آیا مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای بزرگ عضو این گروه مانند هند، آفریقای جنوبی، چین و برزیل را ارتقا خواهد داد؟ امین رضایی‌

1402\06\16 19:46:08


ارز بریکس چقدر شانس موفقیت دارد؟

اکو ایران/بریکس برای ایران چه مزایایی دارد و آیا مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای بزرگ عضو این گروه مانند هند، آفریقای جنوبی، چین و برزیل را ارتقا خواهد داد؟ امین رضایی‌نژاد، کارشناس مسائل شبه قاره هند در این رابطه گفت:« اگر آنگونه که ادعا شده تا سال ٢٠٢٤ ارز بریکس راه بیفتد و بتوانیم بخشى از معاملات‌مان را با ارز واسطه‌اى به نام یوآن انجام دهیم و از سبد ارزى دیگرى مثل روبل هم استفاده کنیم، مى توانیم از مزایاى اقتصادى بریکس بهره مند شویم. » هرچند رضایى نژاد معتقد است استفاده از ارز بریکس موانعى هم در مسیر تجارت ایران ایجاد مى کند و احتمالا برخى از کشورها ارز بریکس را تحریم خواهند کرد.

بریکس برای ایران چه مزایایی دارد و آیا مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای بزرگ عضو این گروه مانند هند، آفریقای جنوبی، چین و برزیل را ارتقا خواهد داد؟ امین رضایی‌نژاد، کارشناس مسائل شبه قاره هند در این رابطه گفت:« اگر آنگونه که ادعا شده تا سال ٢٠٢٤ ارز بریکس راه بیفتد و بتوانیم بخشى از معاملات‌مان را با ارز واسطه‌اى به نام یوآن انجام دهیم و از سبد ارزى دیگرى مثل روبل هم استفاده کنیم، مى توانیم از مزایاى اقتصادى بریکس بهره مند شویم.» هرچند رضایى نژاد معتقد است استفاده از ارز بریکس موانعى هم در مسیر تجارت ایران ایجاد مى کند و احتمالا برخى از کشورها ارز بریکس را تحریم خواهند کرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تعمیر پکیج دیواری