string(4) "1401"

1401\09\23 18:20:07


اصابت خلق پول به تولید

ایرنا/ در شرایطی که اقتصاد ایران، نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند و سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل تحریم‌ها با دشواری‌هایی مواجه شده، سیاست هدایت اعتبار یکی از موارد ضروری برای اقتصاد ایران است. .

در شرایطی که اقتصاد ایران، نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند و سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل تحریم‌ها با دشواری‌هایی مواجه شده، سیاست هدایت اعتبار یکی از موارد ضروری برای اقتصاد ایران است.
بازنشر از : آخرین خبر