اصلاح ۸۳۶۶ واحدی شاخص کل بورس. شاخص هم وزن رشد کرد بورس گزارش روزانه بورس بازار سرمایه

1401\10\24 18:03:07


اصلاح ۸۳۶۶ واحدی شاخص کل بورس. شاخص هم وزن رشد کرد

در حالی که شاخص کل اصلاح ۸۳۶۶ واحدی را انجام داد اما شاخص هم وزن رشد ۷۰۰ واحدی را شاهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شاخص کل با اصلاح ۸۳۶۶ واحدی مواجه شده و به جایگاه یک میلیون و ۶۴۳ هزار واحدی رسید، شاخص کل هم وزن اما با رشد ۷۰۰ واحدی مواجه شد، صبح امروز معاملات شاخص کل بورس با اصلاح ۱۵ هزار واحدی مواجه شده که در پایان معاملات با متعادل شدن همراه بود و انتظار می‌رود در معاملات روز یکشنبه با کف سازی وارد فاز مجدداً مثبت شود.

ارزش معاملات خرد به میزان ۷,۳۵۱ میلیارد تومان بوده که افت بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی را نسبت به چهارشنبه هفته قبل نشان می‌دهد اما نکته مثبت آن میل نداشتن به فروش در معاملات امروز بود که می‌تواند مقدمه صعود را در این هفته مهیا کند، در معاملات امروز ۲۶۶ نماد مثبت، ۲۰۱ نماد منفی، ۱۳۶ نماد صف خرید و ۲۱ نماد صف فروش بودند.


بازنشر از : مهر

بورس

گزارش روزانه بورس

بازار سرمایه

شاخص کل بورس

در حالی که شاخص کل اصلاح ۸۳۶۶ واحدی را انجام داد اما شاخص هم وزن رشد ۷۰۰ واحدی را شاهد بود.