اعلام رتبه نخست نظام بانکی در تسهیل تامین کالاهای اساسی کشور آخرین خبر /با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پایان ۹ ماه سال ۱۴۰۱ در ارائه انواع ابزارهای پرداخت بابت واردات

1401\10\24 19:40:08


اعلام رتبه نخست نظام بانکی در تسهیل تامین کالاهای اساسی کشور

آخرین خبر /با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پایان ۹ ماه سال ۱۴۰۱ در ارائه انواع ابزارهای پرداخت بابت واردات کالا و خدمات، بانک تجارت، با کسب درآمد ۱۳. ۹۵ درصدی در میان بانک‌های عامل شبکه بانکی کشور، رتبه نخست را کسب کرد.

آخرین خبر /با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پایان ۹ ماه سال ۱۴۰۱ در ارائه انواع ابزارهای پرداخت بابت واردات کالا و خدمات، بانک تجارت، با کسب درآمد ۱۳.۹۵ درصدی در میان بانک‌های عامل شبکه بانکی کشور، رتبه نخست را کسب کرد.

.

بانک تجارت در این مدت از مجموع کل مبالغ ابزار پرداخت حواله ارزی ثبت شده از سوی بانک‌های عامل بابت تولید کالا و خدمات.

بیش از پنج عامل میلیارد و 311 میلیون دلار و نیز از مجموع مجموع پرداخت مبلغ پنج میلیارد و 929 میلیون دلار در میان بانک‌های شبکه بانکی کشور ثبت شده است.

بانک تجارت پیش از این نیز در بازه هفت ماهه سال جاری، رتبه نخست را در بانکی کشور در زمینه فعالیت‌های ارزی، در بخش واردات کشور به دست آورد.

این آمار عملکرد از طریق خدماتی مانند گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله ارزی محقق شده است.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر /با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پایان ۹ ماه سال ۱۴۰۱ در ارائه انواع ابزارهای پرداخت بابت واردات کالا و خدمات، بانک تجارت، با کسب درآمد ۱۳. ۹۵ درصدی در میان بانک‌های عامل شبکه بانکی کشور، رتبه نخست را کسب کرد.


پرده زبرا - پوستر دیواری