اکو ایران/ صحبت‌ها از اثر افزایش نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد. این اثرات از دو نگاه قابل بررسی است، نگاه اول اثری است که بر فضای اقتصاد کلان و سایر بازارها دارد و نگاه دو

1401\11\19 07:49:42


افزایش نرخ سود بانک‌ها را زمین‌گیر می‌کند؟

اکو ایران/ صحبت‌ها از اثر افزایش نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد. این اثرات از دو نگاه قابل بررسی است، نگاه اول اثری است که بر فضای اقتصاد کلان و سایر بازارها دارد و نگاه دوم تاثیری است که بر ترازنامه بانک‌ها می گذارد.

صحبت‌ها از اثر افزایش نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد.

این اثرات از دو نگاه قابل بررسی است، نگاه اول اثری است که بر فضای اقتصاد کلان و سایر بازارها دارد و نگاه دوم تاثیری است که بر ترازنامه بانک‌ها می گذارد. از منظر نگاه دوم، برخی کارشناسان نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند.احسان راکعی، پژوهشگر حوزه بانکی معتقد است که بانک مرکزی باید به وضعیت سیستم بانکی نیم نگاهی داشته باشد و این افزایش نرخ ها ممکن است در نهایت به خلق نقدینگی منجر شود.راکعی این موضوع را هم عنوان می کند که قریب به اتفاق اکثر بانک ها در کشور از کمبود نقدینگی رنج می برند.. .


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران