1401\06\23 11:04:00


انحراف نوسازی شهرها با الگوی رستم

اکو ایران/ توجه به نوسازی‌های روی‌داده نشان می‌دهد که محصول پایانی همانند تمام شهرهای فعلی کشور ناموزون، نامتقارن و با تراکم بالا است و تمام این موارد برای افراد سؤالی را ایجاد می‌کند که در زمینه‌های موجود چه کار باید کرد و فرآیند

توجه به نوسازی‌های روی‌داده نشان می‌دهد که محصول پایانی همانند تمام شهرهای فعلی کشور ناموزون، نامتقارن و با تراکم بالا است و تمام این موارد برای افراد سؤالی را ایجاد می‌کند که در زمینه‌های موجود چه کار باید کرد و فرآیند نوسازی باید به چه نحوی انجام شود؟ آیا الگوهایی برای این موضوع داریم و ضوابط و مقررات برای حل این مشکل کمک می‌کند؟ضوابط ساخت‌وساز فعلی می‌تواند پاسخگوی نیاز ساکنان مناطقی باشد که نیاز به نوسازی و بهسازی دارند؟ الگوی جدید نوسازی بافت فرسوده شهرها که از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده چقدر می تواند کمک کند؟اکوایران در گفت و گو با محمدسعید ایزدی به این سوالات پاسخ می دهد.
بازنشر از : آخرین خبر