1403\03\18 14:48:14


بازنشستگان حتما بخوانند پرداخت معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شنبه قطعی شد + زمان پرداخت

بازنشستگان حتما بخوانند/ پرداخت معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شنبه قطعی شد + زمان پرداخت بازار کاربا ما همراه باشید تا با جدول اضافه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۳ آشنا شوید.

، براساس اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود و ما به التفاوت فروردین در خردادماه واریز می‌شود.

برنا در گزارشی نوشت: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند. شایان ذکر است این جدول مختص کارگران تامین اجتماعی نیست و بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز شامل می‌شود. ۲۲۳۲۲۵.

.


بازنشر از : خبرآنلاین

بازنشستگی

قانون منع به کارگیری بازنشستگان

صندوق بازنشستگی

حقوق و دستمزد

سازمان تامین اجتماعی

تامین اجتماعی