بانک جهانی: کندترین رشد اقتصادی ۵۰ سال اخیر در سال ۲۰۲۲ بود ایرنا/ بانک جهانی در گزارش سالانه خود از شرایط اقتصادی جهان، ۲۰۲۲ را سالی پر از ابهامات دانست و افزود: امسال اقتصاد جها

1401\09\30 20:41:09


بانک جهانی: کندترین رشد اقتصادی ۵۰ سال اخیر در سال ۲۰۲۲ بود

ایرنا/ بانک جهانی در گزارش سالانه خود از شرایط اقتصادی جهان، ۲۰۲۲ را سالی پر از ابهامات دانست و افزود: امسال اقتصاد جهانی کندترین شیب رشد را از سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹)- پس از وقوع رکود جهانی- تجربه کرده است. در گزارش سالانه این سازمان از وضعیت اقتصاد در سال مالی

بانک جهانی در گزارش سالانه خود از شرایط اقتصادی جهان، ۲۰۲۲ را سالی پر از ابهامات دانست و افزود: امسال اقتصاد جهانی کندترین شیب رشد را از سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹)- پس از وقوع رکود جهانی- تجربه کرده است.در گزارش سالانه این سازمان از وضعیت اقتصاد در سال مالی ۲۰۲۲، آمده است: امسال مملو از عدم قطعیت بوده است.

اثرات افزایش شدت مخاطرات طبیعی همچنان در جنبه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تغییرات اقلیمی، آشکار می‌شود.بر اساس این گزارش، تورم جهانی، اختلال در تامین مواد غذایی، کود و تجهیزات الکترونیکی، مشکلات در بخش آموزش و چالش‌های جهانی، یادآوری می‌کند که اثرات همه‌گیری کرونا نیز همچنان باقی است.

همزمان با شکل‌گیری یک بهبود اقتصادی ناپایدار و ناهمگون، توسعه جهانی با یک بحران مواجه شد.

کند شدن مسیر رشد، به افزایش فقر و بدهی جهانی شتاب بخشید.این گزارش می‌افزاید: افزایش بهای مواد غذایی و ناامنی غذایی در ۲۰۲۲ که به دلیل بحران‌های اقلیمی از جمله خشکسالی شدید در طول تابستان و همچنین جنگ روسیه و اوکراین تشدید شد، به افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و کود دامن زد.در کنار هم قرار گرفتن تمام بحران‌هایی که در سال ۲۰۲۲ به وقوع پیوست، همچنان مانع بهبود وضعیت رشد جهانی می‌شود.      


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ بانک جهانی در گزارش سالانه خود از شرایط اقتصادی جهان، ۲۰۲۲ را سالی پر از ابهامات دانست و افزود: امسال اقتصاد جهانی کندترین شیب رشد را از سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹)- پس از وقوع رکود جهانی- تجربه کرده است. در گزارش سالانه این سازمان از وضعیت اقتصاد در سال مالی


تولید کارتن و سفارش کارتن