1401\09\08 19:06:32


بزرگترین مزایده تاریخ ایران؛ ۱۲ درصد از شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد

مهر/ عصر امروز آیین رسمی مبادله قرارداد بزرگترین مزایده تاریخ ایران در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد. عصر امروز آئین رسمی مبادله قرارداد بزرگترین مزایده تاریخ ایران در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد که براین اساس سهم ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

عصر امروز آیین رسمی مبادله قرارداد بزرگترین مزایده تاریخ ایران در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد.عصر امروز آئین رسمی مبادله قرارداد بزرگترین مزایده تاریخ ایران در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد که براین اساس سهم ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به صندوق بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد.

این واگذاری یکی بزرگترین تأمین مالی دولت بوده و بار تورمی ندارد، عرضه بلوکی به جای عرضه تدریجی سهام، تأثیر مثبت عرضه در سهام شرکت و عدم تأثیر منفی بر شاخص کل بود.حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره گفت: طرح‌های بزرگی در آینده این واگذاری برای سهامداران به همراه خواهد آورد و بعد از واگذاری سهام دار خصوصی بهترین عملکرد را داشته است.عبدالحسین بیات رئیس هیت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت نیز در این مراسم گفت: مزایده کاملاً شفاف، حساب شده و با محاسبه تخصصی انجام شد.بیات ادامه داد: با تمام ابعاد هلدینگ خلیج فارس آشنا هستم و در زمان دولت دهم نیز مسئول بررسی وضعیت هلدینگ خلیج فارس بودم، ۴۰ درصد از صنایع پتروشیمی متعلق به هلدینگ خلیج فارس است، به غیر از این هلدینگ شرکتی وجود ندارد که بتواند محصولات آروماتیک تولید کند.بیات اضافه کرد: اگر گام‌های دیگری برای تکمیل زنجیره ارزش این شرکت برداشته شود ارزش آن چندین برابر خواهد شد.بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی نهایی شد 1401/09/06 - 10:49. .


بازنشر از : آخرین خبر