بورس در روز یکشنبه تعطیل است. معاملات «دناپلاس» در روز دوشنبه بورس بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار فعالی

1401\10\24 23:56:12


بورس در روز یکشنبه تعطیل است. معاملات «دناپلاس» در روز دوشنبه

فعالیت بازار سرمایه در روز یکشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس در روز یکشنبه تعطیل بوده و بنابر فعالیت تمام کارگزاری‌ها نیز تعطیل خواهد بود و معاملات بورس کالا نیز در روز دوشنبه انجام شده و دناپلاس در روز دوشنبه معامله خواهد شد.


بازنشر از : مهر

بورس

بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار

فعالیت بازار سرمایه در روز یکشنبه تعطیل است.


برق و روشنایی لاله زار