جایگاه‌های CNG در شمال شرق کشور متوقف شدند؟ گاز جایگاه‌های CNG در شمال شرق کشور متوقف شدند؟ انرژی ایسنا نوشت:رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کش

1401\10\24 23:30:11


جایگاه‌های CNG در شمال شرق کشور متوقف شدند؟

جایگاه‌های CNG در شمال شرق کشور متوقف شدند؟ انرژی ایسنا نوشت:رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت: فعالیت جایگاه های سی ان جی در شمال شرق کشور متوقف شده و در برخی استان ها نیز با اعمال محدودیت مواجه هستیم.

محسن جوهری با بیان اینکه در حال حاضر جایگاه های سی ان جی در برخی از استان ها به دلیل افت فشار گاز تعطیل شده اند، اظهار کرد: در استان های شمال شرق کشور همچون خراسان، مازندران، گلستان و حتی گیلان جایگاه های سی ان جی تعطیل شده اند.

وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از استان ها با محدودیت مواجه هستیم، گفت: جایگاه های سی ان جی در استان های اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد با محدودیت مواجه هستند، جایگاه ها تعطیل نیستند اما در برخی ساعات به صورت داوطلبانه جایگاه را تعطیل می کنند، در واقع مدیریت مصرف صورت می گیرد.

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور با اشاره به وضعیت جایگاه های سی ان جی در تهران، گفت: در تهران هیچ کدام از جایگاه های سی ان جی تعطیل نیستند و به فعالیت خود ادامه می دهند.

بیشتر بخوانید: انجمن CNG کشور: برنامه ای برای قطع گاز جایگاه‌های CNG به دلیل افت فشار گاز نداریم ۴۶۲۲۰


بازنشر از : خبرآنلاین

گاز

جایگاه‌های CNG در شمال شرق کشور متوقف شدند؟ انرژی ایسنا نوشت:رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت: فعالیت جایگاه های سی ان جی در شمال شرق کشور متوقف شده و در برخی استان ها نیز با اعمال محدودیت مواجه هستیم.