1401\10\12 00:52:07


جمع آوری ۱۳ هزار تن مرغ مازاد نژاد آرین از بازار

مدیر عامل پشتیبانی امور دام کشور گفت: ظرف ۲۰ روزگذشته، ۱۳ هزار تن مرغ مازاد نژاد آرین از بازار جمع آوری شده است.

سلامی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به طرح جمع آوری مرغ مازاد بر نیاز بازار از سوی اتحادیه و تشکل‌های فعال در صنعت مرغداری، اظهار کرد: جمع آوری مرغ مازاد در بازار به دو بخش تقسیم می‌شود که جمع آوری سویه ملی آرین، تکلیف شرکت پشتیبانی امور دام کشور است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه طی ۲۰ روز گذشته ۱۳ هزار تن مرغ مازاد بر نیاز آرین از سطح بازار جمع آوری و ذخیره شده است، گفت: جمع آوری سایر سویه‌ها به عهده تشکل‌ها و اتحادیه هاست تا با تسهیلاتی که در اختیارشان گذاشته شده است، مرغ مازاد بر نیاز بازار را جمع آوری و ذخیره کنند. وی افزود: البته شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در کنار اتحادیه هاست و هر جا در بحث کنترل کیفی، مشاوره و سردخانه نیاز به حمایت داشته باشند، ورود خواهیم کرد. به گفته مدیرعامل پشتیبانی امور دام کشور، مرغ مازاد نژاد آرین ۱۲ درصد بیشتر از قیمت مصوبی که از سوی کمیته‌های استانی تعیین می‌شود، خریداری می‌گردد.

سلامی همچنین با اشاره به اجرای توزیع گوشت منجمد سبک و سنگین از هفته گذشته، گفت: در حال حاضر میزان ذخایر این کالاها در بیشترین میزان طی ۱۰ سال گذشته است و با بهترین حالت آماده سال جدید و ماه رمضان هستیم و هر زمان که بازار نیاز داشته باشد توزیع صورت خواهد گرفت.. .


بازنشر از : مهر

شرکت پشتیبانی امور دام

قیمت مرغ

گوشت مرغ

کالاهای اساسی