1401\09\08 19:51:11


حداقل حقوق کارگران در عراق چه قدر است؟

حداقل حقوق کارگران در عراق چه قدر است؟ اقتصاد کلانجماران نوشت: وزیر کار و امور اجتماعی عراق از افزایش حدود ۳۰ درصدی حداقل حقوق در عراق خبر داد.

احمد الاسدی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق تاکید کرد که حداقل حقوق یک کارگر در عراق ۴۵۰ هزار دینار خواهد بود.

الاسدی در مصاحبه ای گفت که همه کارگران مشمول بازبینی حداقل حقوق هستند. الاسدی افزود پس از آنکه حداقل دستمزد با تصویب قانون تامین اجتماعی ۳۵۰ هزار دینار بود، به ۴۵۰ هزار دینار افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه هر هزار دینار در بازار ایران الان حدود ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان است، حداقل حقوق عراق ۱۱ میلیون تومان است.

بیشتر بخوانید: گرانی ۱۱ تا ۹۵ درصدی خوراکی‌ها در آمریکا/ وضعیت قرمز در ایالت متحده ۴۶۲۲۰. .


بازنشر از : خبرآنلاین

حقوق و دستمزد

عراق