1401\09\08 22:04:51


دولت گرفتار در دور باطل یارانه بنزین

اکو ایران/ سیاست‌های غلط انرژی در 4دهه اخیر باعث شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب شده است.  اگرچه دولت تصمیم دارد در بودجه سال 1402، قیمت بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی را ثابت نگه دارد، اما این اقدام سبب اختصاص چندصدهزار میلیارد تومان به یار

سیاست‌های غلط انرژی در 4دهه اخیر باعث شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب شده است. اگرچه دولت تصمیم دارد در بودجه سال 1402، قیمت بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی را ثابت نگه دارد، اما این اقدام سبب اختصاص چندصدهزار میلیارد تومان به یارانه بنزین و به تبع آن مواجهه با کسری بودجه و افزایش تورم می‌شود.رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران این پرسش را مطرح می‌کند که تا کی باید این چرخه باطل ادامه پیدا کند و دولت توانایی پذیرش هزینه‌های سیاسی تصمیم سخت، اما درست را نداشته باشد؟هاشم اورعی، معتقد است اگر می‌خواهیم قوانین اقتصادی را در بازار بنزین پیاده کنیم و به سمت واقعی شدن قیمت‌ها برویم، راهی جز حذف تدریجی یارانه‌ها نداریم..

.


بازنشر از : آخرین خبر