1401\09\16 19:08:09


رئیس کل بانک مرکزی: عدم خدمات بانکی به «زنان بی حجاب» به هیچ وجه صحت ندارد

مهر/ رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شایعات در فضای مجازی برای عدم خدمات بانکی به زنان بی حجاب، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت نداشته و به تمام هم وطنان خدمات بانکی ارائه می‌شود. صالح آبادی اضافه کرد: ارز مورد نیاز وزارت صمت برای وا

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شایعات در فضای مجازی برای عدم خدمات بانکی به زنان بی حجاب، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت نداشته و به تمام هم وطنان خدمات بانکی ارائه می‌شود.صالح آبادی اضافه کرد: ارز مورد نیاز وزارت صمت برای واردات خودرو نیز تأمین شده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر