1402\05\23 18:50:51


رای مهم دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض صادراتی شرکت‌های بورسی

تسنیم/براساس رای دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه دولت برای افزایش عوارض صادراتی بخشی از کالاها به بیش از ۰. ۵ درصد، تعیین بیش از ۰.

براساس رای دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه دولت برای افزایش عوارض صادراتی بخشی از کالاها به بیش از ۰.۵ درصد، تعیین بیش از ۰.۵ درصد به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادر کنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان اعلام شده است.براساس رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت ادرای که به استناد  نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد ارزش صادراتی معین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادر کنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان است.گفتنی است، دادخواستی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره 68762 مورخه 21/4/1402 و صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است که پس از ثبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شده است که پس از مطالعه پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید.رأى دیوان عدالت ادرای به شرح زیر است: بازار بموجب بند 15 نامه شماره 0101/103666 مورخه 21/12/1401 مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقب آن نامه شماره 130468/860 مورخ 27/12/1401 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد ارزش صادراتی معین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادر کنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان است لذا با احراز فوریت و ضرورت امر و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر به صاحبان حق مستنداً به ماده 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای مصوبات مورد شکایت صادر میگردد..

.


بازنشر از : آخرین خبر