1401\09\16 15:21:49


ریزش شاخص دلار؛ پیوسته یا موقت؟

اکو ایران/ پس از صحبت های جروم پاول، شاخص دلار با شیب تندی ریزش پیدا کرد و داده های اشتغال نه چندان مطلوب آمریکا باعث کاهش انتظارات از فدرال رزرو شده است. اما به نظر می رسد بازار نمی تواند چندان به صحبت های اعضای فد اعتماد کند و این را در آمار و ارقام با

پس از صحبت های جروم پاول، شاخص دلار با شیب تندی ریزش پیدا کرد و داده های اشتغال نه چندان مطلوب آمریکا باعث کاهش انتظارات از فدرال رزرو شده است. اما به نظر می رسد بازار نمی تواند چندان به صحبت های اعضای فد اعتماد کند و این را در آمار و ارقام بازدهی اوراق قرضه نشان داده است.علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، از احتمال رفتار معکوس شاخص دلار در برابر تورم می گوید.
بازنشر از : آخرین خبر