1401\09\16 15:21:53


زندان بوکان؛ پیشتاز در اشتغال زندانیان مددجوی کشور

باشگاه خبرنگاران/ رییس زندان بوکان گفت: زندانیان مددجو و نیازمند شغل در این شهرستان با یادگیری ۳۰ حرفه ضمن اشتغال هزینه خانواده‌های خود را نیز تامین می‌کنند. زندانیان مددجو و نیازمند شغل در شهرستان بوکان با یادگیری ۳۰ حرفه ضمن اشتغال هزینه خانوا

رییس زندان بوکان گفت: زندانیان مددجو و نیازمند شغل در این شهرستان با یادگیری ۳۰ حرفه ضمن اشتغال هزینه خانواده‌های خود را نیز تامین می‌کنند.زندانیان مددجو و نیازمند شغل در شهرستان بوکان با یادگیری ۳۰ حرفه ضمن اشتغال هزینه خانواده‌های خود را نیز تامین می‌کنند. رییس زندان بوکان گفت: در حال حاضر زندانیان مددجو و نیازمند کار زندان بوکان در ۳۰ رشته شغلی اعم از سفالکاری، معرق کاری، نقطه کوبی، خیاطی، منبت، منجوق دوزی، قالی بافی و هنر‌های تجسمی از سوی مربیان فنی و حرفه‌ای و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین کارشناسان جهاد کشاورزی آموزش های لازم را فرا می گیرند و مشغول به کار می‌شوند.  محمد رحمانی ادامه داد: هم‌اکنون نزدیک به ۸۰ درصد از مددجویان در اداره زندان این شهرستان مشغول به فعالیت هستند. رییس کل دادگستری آذربایجان غربی هم گفت: این استان در بحث اشتغال و اعزام به کار زندانیان در حبس، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.ناصر عتباتی می گوید: توسعه اشتغال و حرفه آموزی در زندان‌ها از رویکردهای سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی است که این مهم در شهرستان بوکان نهادینه شده است.
بازنشر از : آخرین خبر