ایسنا/ مدیر مرکز راهبری گاز کشور با اشاره به بحران گاز اظهار داشت: اگر میزان مصرف به همین روال ادامه داشته باشد استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، گلستان و م

1401\10\24 19:40:10


زنگ خطر افزایش مصرف گاز به صدا درآمد

ایسنا/ مدیر مرکز راهبری گاز کشور با اشاره به بحران گاز اظهار داشت: اگر میزان مصرف به همین روال ادامه داشته باشد استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، گلستان و مازندران با چالش مواجه خواهند شد. محمدرضا جولایی در گفت و گویی تلویزیونی، با

مدیر مرکز راهبری گاز کشور با اشاره به بحران گاز اظهار داشت: اگر میزان مصرف به همین روال ادامه داشته باشد استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، گلستان و مازندران با چالش مواجه خواهند شد.محمدرضا جولایی در گفت و گویی تلویزیونی، با بیان اینکه وضعیت دمایی کشور یک شرایط پیچیده ای را برای مصرف گاز در نقاط شمالی کشور ایجاد کرده است، گفت: سال گذشته به صورت میانگین تنها یک روز دمای زیر یک درجه را داشتیم اما اکنون سومین روز دمای زیر یک درجه را تجربه می کنیم.وی با بیان اینکه پیش بینی های لازم برای این مساله انجام شده است، اظهار کرد: همه سیستم هایی را که لازم بود مهیا، وضعیت شبکه را قبل از شروع سرما پایدار کردیم و اکنون نیز در نقاط بسیاری از شبکه پایداری مناسب است اما به دلیل کاهش دمای بسیار پایین در ناحیه شمال شرق و افزایش مصرف خانگی از یک طرف و قطع واردات گاز از ترکمنستان از طرفی دیگر تامین گاز در شمال شرق کشور دشوار است.مدیر مرکز راهبری گاز کشور با تاکید بر اینکه اگر نحوه مصرف مانند شرایط کنونی ادامه پیدا کند قطعا دچار چالش در خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی، گلستان و مازندران خواهیم بود، گفت: شب گذشته در شمال شرق بسیار سخت سپری شد تا بتوانیم گاز را برای تمام استان ها فراهم کنیم اما امشب شرایط به مراتب سخت تر است.جولایی اظهار کرد: از تمام ظرفیت خطوط استفاده می کنیم اما متاسفانه مصرف بسیار زیاد است، دو استان پر مصرف ما یعنی خراسان رضوی و مازندران در این منطقه قرار گرفتند که کار را بسیار سخت کرده، برای اینکه پایداری شبکه حفظ شود و همه هموطنان ما علی الخصوص هموطنانی که در ناحیه شمال شرق کشور هستند بتوانند از این نعمت استفاده کنند لازم است همه مردم کمک کنند.به گفته وی ما از طریق وزارت نفت از استانداران هم خواستیم که مصارف تجاری را کنترل کنند و تمهیدات لازم را دیدیم ولی باز هم درخواست ما مدیریت مصرف از مشترکان است، پایداری شبکه منوط به مصرف درست مردم است. .

تبلیغات
فروش چراغ ریسه سیم و کابل و کلید و پریز
فروش چراغ ریسه سیم و کابل و کلید و پریز

لاله زار24 ارائه محصولات برق و روشنایی ساختمان از قلب بازار لاله زار برای سراسر کشور است.

.


بازنشر از : آخرین خبر


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران