1401\06\16 22:33:05


سرنوشت اقتصاد ایران بدون تحریم

تجارت نیوز/ سرنوشت اقتصاد ایران تا حدود زیادی به نتیجه مذاکرات احیای برجام گره خورده و بسیاری از شهروندان ایرانی منتظر رفع تحریم هستند. حجت‌اله صیدی، اقتصاددان و بانکدار ایرانی است که تا چند ماه قبل نیز تصدی پست مدیرعاملی بانک صادرات را بر عهده داشت.

سرنوشت اقتصاد ایران تا حدود زیادی به نتیجه مذاکرات احیای برجام گره خورده و بسیاری از شهروندان ایرانی منتظر رفع تحریم هستند.حجت‌اله صیدی، اقتصاددان و بانکدار ایرانی است که تا چند ماه قبل نیز تصدی پست مدیرعاملی بانک صادرات را بر عهده داشت.

صیدی از رفع تحریم به عنوان ضرورتی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور یاد کرد. به باور این بانکدار باسابقه آسیب‌های تحریم به اقتصاد ایران بسیار فراتر از آنچه تصور می‌شود بوده است. آسیبی که مقدمات ایجاد رانت گسترده‌ برای عده‌ای که به عنوان کاسبان تحریم شناخته می‌شوند فراهم ساخته است.حالا این سئوال مطرح است که در صورت رفع تحریم چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟ .

.


بازنشر از : آخرین خبر