1401\06\16 22:33:09


سقوط آزاد قیمت شکر!

خبرآنلاین/ عضو هیات مدیره انجمن تامین کنندگان غلات ایران گفت: در حال حاضر ۲۵۰ هزار تن شکر از برزیل آماده تخلیه در بنادر ایران هستند. قیمت شکر در بازارهای جهانی در هر تن حدود ۲۵ دلار کاهش قیمت را تجربه کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن تامین کنندگان غلات ایران گفت: در حال حاضر ۲۵۰ هزار تن شکر از برزیل آماده تخلیه در بنادر ایران هستند.

قیمت شکر در بازارهای جهانی در هر تن حدود ۲۵ دلار کاهش قیمت را تجربه کرده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر