خبرگزاری دانشجو/ علی سلاجقه در مراسم رونمایی از ناوگان موتوری برقی موزعین شبکه پستی کشور:خط کش های آینده دیگر خط کش های انرژی هسته ای نیست. خط کش های آینده همین الان خط کش های مح

1401\11\01 17:49:37


سلاجقه: باید برق را پشتوانه انرژی پاک در کشور قرار دهیم

خبرگزاری دانشجو/ علی سلاجقه در مراسم رونمایی از ناوگان موتوری برقی موزعین شبکه پستی کشور:خط کش های آینده دیگر خط کش های انرژی هسته ای نیست. خط کش های آینده همین الان خط کش های محیط زیستی است که مراودات و مبادلات بین کشورها را تنظیم می کند.

خبرگزاری دانشجو/ علی سلاجقه در مراسم رونمایی از ناوگان موتوری برقی موزعین شبکه پستی کشور:خط کش های آینده دیگر خط کش های انرژی هسته ای نیست.

خط کش های آینده همین الان خط کش های محیط زیستی است که مراودات و مبادلات بین کشورها را تنظیم می کند.کربن باید در پهنه گیتی کاهش پیدا کند.

در نشست گلاسکو حضرات به سمت کربن صفر رفتند که ما مقاومت کردیم.

در نشست شرم الشیخ بحث برچسب زدن محصولات بر اساس کربن را مطرح کردند ما آنجا بحث تنوع سوخت را مطرح کردیم.ما در کشور از منابع انرژی پاک مثل انرژی تابش خورشید و انرژی باد استفاده نکردیم. 


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ علی سلاجقه در مراسم رونمایی از ناوگان موتوری برقی موزعین شبکه پستی کشور:خط کش های آینده دیگر خط کش های انرژی هسته ای نیست. خط کش های آینده همین الان خط کش های محیط زیستی است که مراودات و مبادلات بین کشورها را تنظیم می کند.


قفسه فلزی - قفسه انبار