1401\10\12 11:52:05


قیمت ارزی نهاده های دامی، دانه سویا و روغن خام اعلام شد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای قیمت های پایه ارز وارداتی نهاده های دامی، دانه سویا و انواع روغن خام را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام کشور، عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به فریبرز شادبخت، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی مصوبات جلسه مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ کارگروه تاًمین و تخصیص ارز وزرات جهاد کشاورزی را به شرح ذیل ابلاغ کرد: – قیمت ذرت وارداتی شمال — ۳۷۵ یورو / تن – قیمت ذرت وارداتی جنوب (برزیل) — ۳۹۵ یورو / تن – قیمت ذرت وارداتی جنوب (آرژانتین) و سایر مبادی — ۳۷۵ یورو / تن – قیمت جو وارداتی از بنادر شمالی —۳۶۵ یورو / تن – قیمت جو وارداتی از بنادر جنوبی — ۴۰۰ یورو / تن – قیمت دانه سویا جنوب (برزیل) —۷۴۶ یورو / تن – قیمت دانه سویا (کانادا) — ۷۴۶ یورو / تن – قیمت دانه سویا (آمریکا) —۷۳۶ یورو / تن – قیمت دانه سویا (آفریقای جنوبی) — ۷۲۵ یورو / تن -قیمت پنبه دانه (آذربایجان )—۴۹۰ یورو / تن – قیمت کنجاله سویا جنوب (برزیل) — ۵۶۰ یورو / تن – قیمت کنجاله سویا جنوب (آرژانتین) — ۵۵۰ یورو / تن – قیمت کنجاله آفتابگردان (شمال) — ۳۶۱ یورو / تن – قیمت کنجاله کلزا (شمال) — ۳۹۰ یورو / تن – قیمت کنجاله پنبه (ترکمنستان) ۳۳۰ یورو / تن -قیمت کنجاله پنبه (قزاقستان) ۲۹۰ یورو / تن – قیمت روغن آفتابگردان (شمال) — ۱۷۵۰ یورو / تن – قیمت روغن سویا (شمال) — ۱۶۵۰ یورو / تن – قیمت روغن پالم (مالزی) — ۱۲۱۰ یورو / تن – قیمت روغن کلزا (شمال) — ۱۶۵۰ یورو / تن بنا بر این گزارش مقرر شد ثبت سفارش‌های تخصیص و اظهار شده به هیچ وجه مجاز به ویرایش قیمت نخواهند بود و تغییرات قیمت شامل آنها نخواهد شد..

.


بازنشر از : مهر

کنجاله کلزا

آفریقای جنوبی

عباس عسکرزاده

روغن پالم