1402\09\30 09:27:12


قیمت روز لاستیک خودرو اعلام شد جدول قیمت

قیمت روز لاستیک خودرو اعلام شد/ جدول قیمت صنعتگسترش‌نیوز نوشت: در جداول زیر قیمت انواع لاستیک خودرو موجود در بازار را مشاهده می کنید.

ایران تایر سایز لاستیک جزئیات قیمت-تومان ۱۶۵.۶۵.۱۳ گل آدرینا ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷۵.۶۰.۱۳ گل سارینا ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱۸۵.۶۵.۱۴ گل کارنا ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲۰۵.۶۰.۱۴ گل رونیکا ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۵.۶۵.۱۵ گل کارنا ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲۰۵.۶۰.۱۵ گل رونیکا ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵.۵۵.۱۶ گل کارنا ۱,۶۵۰,۰۰۰ کویر تایر سایز لاستیک جزئیات قیمت-تومان ۱۶۵.۶۵.۱۳ گل KB12 ۲,۱۰۰,۰۰۰ 175.60.13 گل KB2000 ۲,۱۰۰,۰۰۰ 175.70.13 گل KB14 ۲,۲۰۰,۰۰۰ 185.65.14 گل KB22 ۲,۱۰۰,۰۰۰ 205.60.14 گل KB77 ۲,۲۵۰,۰۰۰ 185.65.15 گل KB27 ۲,۰۵۰,۰۰۰ 205.60.15 گل KB77 ۲,۲۰۰,۰۰۰ 205.55.16 گل KB14 ۱,۸۰۰,۰۰۰ 215.60.17 گل KB66 ۲,۳۵۰,۰۰۰ یزد تایر سایز لاستیک جزئیات قیمت-تومان ۱۶۵.۶۵.۱۳ گل ونوس ۲,۱۰۰,۰۰۰ 185.65.14 گل اورانوس ۲,۱۵۰,۰۰۰ 205.60.14 گل مرکوری ۲,۲۰۰,۰۰۰ 185.65.15 گل اورانوس ۲,۲۰۰,۰۰۰ 205.60.15 گل مرکوری ۲,۲۵۰,۰۰۰ 215.55.17 گل نپتون ۲,۰۰۰,۰۰۰ لاستیک بارز سایز لاستیک جزئیات قیمت-تومان ۱۶۵.۶۵.۱۳ گل P648 ۲,۱۰۰,۰۰۰ 175.60.13 گل P601 ۲,۱۵۰,۰۰۰ 185.65.14 گل P640 ۲,۰۵۰,۰۰۰ 205.60.14 گل P624 ۲,۱۵۰,۰۰۰ 185.60.15 گل P640 ۶۵۰,۰۰۰ 195.65.15 گل P648 ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۵.۶۰.۱۵ گل P624 ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۵.۵۰.۱۶ گل P624 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 215.65.16 گل S630 ۲,۰۰۰,۰۰۰ 225.70.16 گل S630 ۲,۱۰۰,۰۰۰ 225.65.17 گل S677 ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲۳۵.۶۵.۱۷ گل S673 ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۳۲۲۵.

.


بازنشر از : خبرآنلاین

لاستیک

کاهش قیمت ها

گرانی

خودروسازان

بازار خودرو