ایلنا/ قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۹ صدم درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۶۲ سنت رسید.

1401\07\15 20:41:48


قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

ایلنا/ قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۹ صدم درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۶۲ سنت رسید.

قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۹ صدم درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۶۲ سنت رسید.قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با هشت صدم درصد افزایش به ۹۴ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت هر گرم طلا نیز با ۳۴ صدم درصد کاهش به ۵۵ دلار و پنج سنت رسید..

.


بازنشر از : آخرین خبر


چراغ خطی و تعمیرات چراع ال ای دی