رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد یا میز مذاکره‌ای وجود نداشته باشد، مسائل کشور و برنامه‌هایی که برای آینده داریم متوقف نخواهد شد و مسیر ما برای پیشرفت باز خ

1401\08\07 22:37:11


مسیر پیشرفت کشور بدون میز مذاکره هم باز است. معطل غرب نمی‌مانیم

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد یا میز مذاکره‌ای وجود نداشته باشد، مسائل کشور و برنامه‌هایی که برای آینده داریم متوقف نخواهد شد و مسیر ما برای پیشرفت باز خواهد بود.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، درباره تغییر موضع ظاهری غربی‌ها در خصوص برجام، گفت: به هر حال کشور نمی‌تواند به خاطر برخی اظهارنظر مقامات غربی متوقف شود و معطل آن بماند که آمریکا چه می‌خواهد بکند یا چه تصمیمی می‌خواهد برای آینده بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم مسیری که برای آن برنامه‌ریزی کرده را پیش خواهد برد، عنوان کرد: کسانی که امروز از عمق تصمیمات و راهبردهای داخلی کشورمان مطلع هستند، به خوبی می‌دانند که اراده و عزم جدی نظام بر این است که به هیچ عنوان مسائل داخلی را به نتیجه مذاکرات و ادامه آن گره نزنند.

پژمانفر یادآور شد: البته بخشی از مسائل اقتصادی و موضوعات داخلی ممکن است ذیل مذاکرات شکل گیرد و تعریف شود؛ نمی‌توانیم این موضوع را انکار کنیم؛ اما نکته مهم آن است که اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسد یا حتی اگر میزی تحت عنوان میز مذاکره دیگر وجود نداشته باشد، مسائل کشور و برنامه‌هایی که برای آینده داریم متوقف نخواهد شد و مسیر ما برای پیشرفت باز خواهد بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کما اینکه در گذشته میز مذاکرات بود، مذاکرات هم صورت گرفت، حتی توافق حاصل شد، اما در نهایت نتیجه خاصی برای ما حاصل نشد.

وی با اشاره به تفاوت رویکرد میان دولت سیزدهم و دولت قبلی، خاطرنشان کرد: تفاوت مبنای دولت سیزدهم و عملکرد حجت‌الاسلام رئیسی با دولت قبلی در این است که دولت روحانی همه مسائل را به امید دست یافتن به یک توافق متوقف کرده بود؛ در واقع دولت قبل از آب و نان و معیشت گرفته تا اشتغال و ازدواج را وابسته به این می‌دانست که برجام امضا شود یا توافق صورت بگیرد؛ اما دولت سیزدهم و مجلس یازدهم چنین بنایی ندارند و برنامه‌های کشور را مستقل از مذاکرات دنبال می‌کنند.

.

.


بازنشر از : منبع: مهر


قفسه فلزی - قفسه انبار