معامله سکه در بورس ۵۰۰ هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد بورس عرضه سکه در بورس سکه بورسی

1401\10\24 20:57:47


معامله سکه در بورس ۵۰۰ هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد

در اولین عرضه گواهی سپرده ربع سکه طلا در بورس کالا، ۷۴۴ کد حقیقی موفق به خرید ۲۸۰۰ قطعه ربع سکه طلا به قیمت ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شدند.

مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی نوشت: روش کشف قیمت ربع سکه طلا در بورس کالا به صورت ثبت سفارش دفتری و بر مبنای بیشترین حجم تقاضا و قیمت اعلامی توسط خریداران است و متقاضیان خرید هم از ساعت ۹ الی ۱۳ اقدام به سفارش‌گذاری می‌کنند.

فرآیند تطابق قیمت خرید در ساعت ۱۳ بر اساس روش مذکور انجام می‌شود.

در اولین عرضه گواهی سپرده ربع سکه طلا در بورس کالا، ۷۴۴ کد حقیقی موفق به خرید ۲۸۰۰ قطعه ربع سکه طلا به قیمت ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شدند.

تعداد ربع‌سکه‌های قابل عرضه در بورس کالا ۵۰۰ هزار قطعه است و مدت عرضه سکه‌ها سه روز کاری است که در صورت وجود تقاضا توسط خریداران، این مدت تمدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ربع سکه امروز در معاملات بازار آزاد با قیمت ۷میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شده و قیمت سکه در بورس ۵۰۰ هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است.


بازنشر از : مهر

بورس

عرضه سکه در بورس

سکه بورسی

بانک مرکزی ایران

در اولین عرضه گواهی سپرده ربع سکه طلا در بورس کالا، ۷۴۴ کد حقیقی موفق به خرید ۲۸۰۰ قطعه ربع سکه طلا به قیمت ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شدند.