1401\09\08 22:04:19


مقاومت بانک‌ها در برابر پرداخت وام ارزان

اکو ایران/ متقاضیان تسهیلات غالبا با پاسخ منفی از طرف بانک‌ها مواجه می‌شوند.  این پاسخ منفی در اقتصاد ایران به دلیل فاصله نرخ بهره بانکی تا نرخ تورم عجیب نیست چرا که پرداخت وام برای بانک‌ها در شرایط تورمی توجیه ندارد.

متقاضیان تسهیلات غالبا با پاسخ منفی از طرف بانک‌ها مواجه می‌شوند. این پاسخ منفی در اقتصاد ایران به دلیل فاصله نرخ بهره بانکی تا نرخ تورم عجیب نیست چرا که پرداخت وام برای بانک‌ها در شرایط تورمی توجیه ندارد.اما یک مصوبه بانک مرکزی در جهت حمایت از متقاضیان تسهیلات، باعث شده تا شبکه بانکی مقاوت بیشتری در برابر پرداخت وام داشته باشند. مصوبه‌ای که طبق بررسی‌های میدانی از سوی شبکه بانکی استقبال نشد و این موضوع با سختگیری پرداخت تسهیلات مواجه شده است.مصوبه بانک مرکزی چه بود و چرا بانک‌ها از اجرای آن سر باز  می‌زنند؟ نرخ سود حقیقی تسهیلات در صورت نگه داشتن بخشی از وام متقاضی، چقدر است؟.

.


بازنشر از : آخرین خبر