نظر وزارت صمت درباره ادامه عرضه خودرو در بورس ایرنا/  سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است، گفت: نظر وزارت صن

1401\10\24 19:40:11


نظر وزارت صمت درباره ادامه عرضه خودرو در بورس

ایرنا/  سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است، گفت: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس یکسان است اما وزارت صمت دیگر اختیاری برای صدور مجوز عرضه

 سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است، گفت: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس یکسان است اما وزارت صمت دیگر اختیاری برای صدور مجوز عرضه خودرو در بورس کالا ندارد.به گزارش ایرنا از وزارت صمت، امید قالیباف، درباره سرانجام عرضه خودرو در بورس کالا، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است، اما با توجه به پایان مدت زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت داده بود، این وزارتخانه دیگر اختیاری برای مجوزدهی عرضه خودرو در بورس کالا نداشت.وی افزود: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس یکسان است و هر دو وزارتخانه تاکید دارند که عرضه خودرو در بورس کالا ادامه یابد.سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه در واقع این وزارتخانه از اظهارات امروز وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس کالا حمایت می‌کند، گفت: در مورد لغو عرضه خودرو در بورس کالا ملاحظاتی وجود داشت مبنی بر اینکه اولاً ازنظر قانونی وزارت صمت اجازه مجوزدهی برای عرضه در بورس کالا را نداشت و دوما پیرو طرح برخی از مواضع مختلف در مورد عرضه خودرو در بورس کالا سبب شد که وزارت صمت بخواهد که عرضه خودرو در بورس کالا انجام نشود.قالیباف اضافه کرد: با اشاره به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 مهر 1400 که بر اساس آن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت داده شده بود، دیگر اجازه مجوزدهی برای عرضه خودرو در بورس را نداشت.وی یادآور شد: با توجه به اینکه شرکت ایران خودرو درخواست لغو و ابطال عرضه دنا در بورس کالا را داده بود، اگر شرکت ایران‌خودرو برای عرضه خودرو در بورس کالا مشکلی نداشته و بورس کالا نیز منعی نداشته باشد، این عرضه می‌تواند انجام شود.سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر اینکه در مجموعه موضع وزارت صمت حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا است، گفت: در مجموع باید منتظر ماند و دید که شورای رقابت، وزارت صمت و سایر تصمیم‌گیران و ذینفعان چه تصمیمی برای بحث قیمت‌گذاری و عرضه خودرو می‌گیرند.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/  سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است، گفت: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس یکسان است اما وزارت صمت دیگر اختیاری برای صدور مجوز عرضه


قفسه فلزی - قفسه انبار