1401\10\12 10:44:06


نماینده مجلس: بانک‌ها مردم را برای پرداخت وام اذیت می‌کنند

آخرین خبر/ بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس می‌گوید: اولین انتظاری که از بانک مرکزی داریم این است که اولویت نخست پرداخت تسهیلات به طرح جوانی جمعیت باشد. تخلفی که بانک مرکزی دارد این است که در پرداخت این تسهیل

بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس می‌گوید: اولین انتظاری که از بانک مرکزی داریم این است که اولویت نخست پرداخت تسهیلات به طرح جوانی جمعیت باشد.

تخلفی که بانک مرکزی دارد این است که در پرداخت این تسهیلات مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده‌اند.. .


بازنشر از : آخرین خبر