1401\09\16 15:21:48


هفت خان مسکن

ایرنا/ نمایندگان مجلس امروز با ۱۸۷ رای موافق، مهرداد بذرپاش را راهی ساختمان وزارت راه و مسکن کردند تا حل چالش‌های حوزه وزارتخانه او از جمله مسئله مسکن در دستور کار قرار بگیرد.  تعیین تکلیف مسئله واگذاری‌ زمین، مالیات بر خانه‌های خالی،

نمایندگان مجلس امروز با ۱۸۷ رای موافق، مهرداد بذرپاش را راهی ساختمان وزارت راه و مسکن کردند تا حل چالش‌های حوزه وزارتخانه او از جمله مسئله مسکن در دستور کار قرار بگیرد. تعیین تکلیف مسئله واگذاری‌ زمین، مالیات بر خانه‌های خالی، پیشبرد پرژه نهضت ملی مسکن و... از جمله موارد مهمی است که پیش روی این وزیر جوان قرار دارد.
بازنشر از : آخرین خبر

مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
تماس : 02144317857 - 09902990621
وب سایت مشاوره خدمات مالیاتی