اکو ایران/ رئیس پیشین بانک مرکزی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر سه برابر شدن درآمد نفتی نوشته، به رغم ادعای ۳ برابر شدن درآمد نفتی، تورم ۱۴۰۲ از میزان تورم سال‌های فشار حداکث

1402\06\16 22:38:09


پیش‌بینی همتی از روند تورم تا پایان سال 1402

اکو ایران/ رئیس پیشین بانک مرکزی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر سه برابر شدن درآمد نفتی نوشته، به رغم ادعای ۳ برابر شدن درآمد نفتی، تورم ۱۴۰۲ از میزان تورم سال‌های فشار حداکثری ترامپ بیشتر خواهد بود.  عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: مرکز آمار با تعدیل سال پایه، نرخ تورم سالانه اخیر را به روز کرده است: 97- 26.

رئیس پیشین بانک مرکزی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر سه برابر شدن درآمد نفتی نوشته، به رغم ادعای ۳ برابر شدن درآمد نفتی، تورم ۱۴۰۲ از میزان تورم سال‌های فشار حداکثری ترامپ بیشتر خواهد بود. عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: مرکز آمار با تعدیل سال پایه، نرخ تورم سالانه اخیر را به روز کرده است: 97- 26.9درصد98- 34.8 درصد99- 36.4 درصد1400- 40.2 درصد1401- 45.8 درصداگر تورم ماه‌های آتی بین یک تا 4 درصد باشد، تورم 1402 به ترتیب: 36.4 درصد، 39.6 درصد، 43.3 درصد و 46.9 درصد خواهد بود. با درآمد نفتی 3 برابر، تورمی بیش از سال‌های فشار حداکثری ترامپ!اظهارات همتی در حالی مطرح شده که پیش‌تر اکوایران در گزارشی به سناریوهای مختلف تورم در ایران تا پایان سال 1402، پرداخته بود که براساس آن نرخ تورم سالانه در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از 33 درصد و در صورت طی روندهای گذشته نهایتا 43.55 درصد رقم خواهد شد. .

.


بازنشر از : آخرین خبر


کارشناسی خودرو در کرج - تشخیص رنگ ماشین