چرا توقف عرضه خودرو در بورس کالا درست نیست؟ آخرین خبر/ به گزارش کانال آقای اقتصاد، اواخر هفته گذشته و امروز را می‌توان روزهای پرحاشیه بازار خودرو دانست. در شرایطی که قیمت&zw

1401\10\24 19:40:11


چرا توقف عرضه خودرو در بورس کالا درست نیست؟

آخرین خبر/ به گزارش کانال آقای اقتصاد، اواخر هفته گذشته و امروز را می‌توان روزهای پرحاشیه بازار خودرو دانست. در شرایطی که قیمت‌ خودروها با عرضه در بورس کالا، سیری منطقی را دنبال می‌کرد، با فشار برخی، وزارت صمت مجبور به توقف عرضه خودرو در ا

به گزارش کانال آقای اقتصاد، اواخر هفته گذشته و امروز را می‌توان روزهای پرحاشیه بازار خودرو دانست.

در شرایطی که قیمت‌ خودروها با عرضه در بورس کالا، سیری منطقی را دنبال می‌کرد، با فشار برخی، وزارت صمت مجبور به توقف عرضه خودرو در این بازار شد.این توقف در حالی اتفاق افتاد که وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس دستور داد تا عرضه خودرو در بورس کالا، به روال قبلی ادامه پیدا کند.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ به گزارش کانال آقای اقتصاد، اواخر هفته گذشته و امروز را می‌توان روزهای پرحاشیه بازار خودرو دانست. در شرایطی که قیمت‌ خودروها با عرضه در بورس کالا، سیری منطقی را دنبال می‌کرد، با فشار برخی، وزارت صمت مجبور به توقف عرضه خودرو در ا