1401\06\30 19:40:34


چرا کاهش رشد اجاره در آمریکا، تورم را کم نکرد؟

اقتصاد آنلاین/ اجاره‌بها و هزینه‌های سرپناه به عنوان محرک اصلی تورم کلی مصرف کننده در آمریکا ظاهر می‌شوند و در زمانی که بسیاری از اجزای دیگر شروع به عقب نشینی کرده‌اند، هزینه‌های مسکن موجب ادامه روند افزایشی تورم شده است. اقتصاددا

اقتصاد آنلاین/ اجاره‌بها و هزینه‌های سرپناه به عنوان محرک اصلی تورم کلی مصرف کننده در آمریکا ظاهر می‌شوند و در زمانی که بسیاری از اجزای دیگر شروع به عقب نشینی کرده‌اند، هزینه‌های مسکن موجب ادامه روند افزایشی تورم شده است.اقتصاددانان انتظار دارند که تورم مسکن در آمریکا قبل از آغاز فصل سرد در ماه‌های آینده بیشتر تقویت شود، اما مطمئن نیستند که چه زمانی تسکین خواهد یافت.علیرغم اینکه تورم سالانه در ماه آگوست نسبت به جولای کاهش یافته است، هزینه‌های سرپناه نه تنها روند افزایشی دارد، بلکه سرعت افزایش هم فزاینده است و سهم فزاینده‌ای از نرخ تورم کلی را به خود اختصاص می‌دهند.چرا کاهش رشد اجاره بها، منجر به کاهش تورم نشد؟.

.


بازنشر از : آخرین خبر