1401\06\01 08:30:53


چند دلار در گلوی هر خودرو گیر کرده است؟

اکو ایران/ شرکت های خودروساز همچنان برای تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خود احتیاج به ارز دارند این در شرایطی است که سیاست گذار خودرویی ایده خودکفایی در این صنعت را در ذهن می پروارند. ایده ای که با شرایط حاکم بر صنعت خودرو در تضاد است و تحقق آن بیشتر به رو

شرکت های خودروساز همچنان برای تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خود احتیاج به ارز دارند این در شرایطی است که سیاست گذار خودرویی ایده خودکفایی در این صنعت را در ذهن می پروارند.ایده ای که با شرایط حاکم بر صنعت خودرو در تضاد است و تحقق آن بیشتر به رویا می ماند..

.


بازنشر از : آخرین خبر