اکو ایران/قیمت خودروها در بازار طی هفته چهارم اسفندماه 1401 روند نزولی داشت. بررسی قیمت‌های بازاری خودروهای پرتقاضا نشان می‌دهد طی یک هفته قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی ر

1402\06\16 19:46:07


کف بازار خودرو نشست کرد

اکو ایران/قیمت خودروها در بازار طی هفته چهارم اسفندماه 1401 روند نزولی داشت. بررسی قیمت‌های بازاری خودروهای پرتقاضا نشان می‌دهد طی یک هفته قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی ریزشی حدود 5 تا 15 درصدی را به خود دیده‌اند.

قیمت خودروها در بازار طی هفته چهارم اسفندماه 1401 روند نزولی داشت.

تبلیغات
خودرو
خودرو

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

بررسی قیمت‌های بازاری خودروهای پرتقاضا نشان می‌دهد طی یک هفته قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی ریزشی حدود 5 تا 15 درصدی را به خود دیده‌اند. کف بازار خودرو را تیبا صندوقدار با قیمتی حدود 320 میلیون تومانی تشکیل می‌دهد و سقف قیمت نیز به تارا با گیربکس اتوماتیک با قیمتی حدود 890 میلیون تومانی اختصاص دارد.. .


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران