گاز ۱۶۰۰ مشترک بدمصرف تهرانی قطع شد ایسنا/ مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: با افزایش مصرف گاز، از روز گذشته گاز ۱۶۰۰ مشترک بد مصرف را در تهران قطع کردیم.  هدایی پور در گفت

1401\10\24 19:40:12


گاز ۱۶۰۰ مشترک بدمصرف تهرانی قطع شد

ایسنا/ مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: با افزایش مصرف گاز، از روز گذشته گاز ۱۶۰۰ مشترک بد مصرف را در تهران قطع کردیم.  هدایی پور در گفتگویی رادیویی با بیان اینکه میزان مصرف گاز در تهران ۱۲۵ میلیون متر مکعب مصرف در روز گذشته بوده است، اظهار کرد: رو

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: با افزایش مصرف گاز، از روز گذشته گاز ۱۶۰۰ مشترک بد مصرف را در تهران قطع کردیم. هدایی پور در گفتگویی رادیویی با بیان اینکه میزان مصرف گاز در تهران ۱۲۵ میلیون متر مکعب مصرف در روز گذشته بوده است، اظهار کرد: روز گذشته گاز ۱۶۰۰ مشترک بدمصرف را در تهران  قطع کردیم.

 وی با بیان اینکه این دسته از مشترکان تعهد می دهند که میزان مصرف خود را اصلاح کنند و یا ایراداتی که در ساختمان شان وجود دارد برطرف کنند و بعد از این تعهد گاز آن ها راوصل می کنیم، افزود: کنتور آن ها مجددا ۱۰ روز دیگر قرائت می شوداگر این روند مصرف رو به کاهش نباشد مجددا قطع می شود.

یعنی این دوره تکرار خواهد شد.مدیر عامل شرکت گاز استان تهران با بیان اینکه مشترکانی که در منازل خود  که استخر دارند می بایست استخرشان را خالی کنند، در غیر این صورت  گاز واحدشان را قطع می کنیم، افزود: در شرایط کنونی گاز استخرهای عمومی را قطع کردیم و قرار نیست خصوصی ها برقرار باشند؛ درصورتی که  مردم با ما همکاری داشته باشند، به این مرحله که قطعی گاز حادث شود نخواهیم رسید.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: با افزایش مصرف گاز، از روز گذشته گاز ۱۶۰۰ مشترک بد مصرف را در تهران قطع کردیم.  هدایی پور در گفتگویی رادیویی با بیان اینکه میزان مصرف گاز در تهران ۱۲۵ میلیون متر مکعب مصرف در روز گذشته بوده است، اظهار کرد: رو

ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان - ساختمان - ساخت سوله - فونداسیون

چراغ استخری و چراغ مگنتی