1402\09\30 22:13:27


انصارالله: عملیات دریایی یمن برای هیچکس جز رژیم صهیونیستی مایه نگرانی نیست

ایسنا/ سخنگوی جنبش انصارالله سکوت بین‌المللی در قبال وحشیگری صهیونیست‌ها در نوار غزه را محکوم کرد و گفت عملیات دریایی یمن برای هیچ کس به جز رژیم صهیونیستی برای وادار کردن آن به توقف تجاوزات و رفع محاصره غزه، مایه نگرانی نیست.  .

سخنگوی جنبش انصارالله سکوت بین‌المللی در قبال وحشیگری صهیونیست‌ها در نوار غزه را محکوم کرد و گفت عملیات دریایی یمن برای هیچ کس به جز رژیم صهیونیستی برای وادار کردن آن به توقف تجاوزات و رفع محاصره غزه، مایه نگرانی نیست. .

.


بازنشر از : آخرین خبر