اکو ایران/ پرونده‌های کیفری ترامپ در موضوعات مختلف دیگر کسی را متعجب نمی‌کند؛ اما این مورد آخری که درباره درخواست ترامپ برای تغییر آرا صورت‌گرفته متفاوت است. ترامپ

1402\06\16 22:37:48


پرونده‌ای که کابوس ترامپ شده

اکو ایران/ پرونده‌های کیفری ترامپ در موضوعات مختلف دیگر کسی را متعجب نمی‌کند؛ اما این مورد آخری که درباره درخواست ترامپ برای تغییر آرا صورت‌گرفته متفاوت است. ترامپ چهار پرونده فعال  در دادگاه دارد که اگر در انتخابات ۲۰۲۴ برنده شود در سه مورد می‌تواند با استفاده از قوانینی خود را عفو کند: اما تماس تلفنی فاش شده او با مقام ایالت جورجیا می‌تواند پای او را گیر بیندازد.

پرونده‌های کیفری ترامپ در موضوعات مختلف دیگر کسی را متعجب نمی‌کند؛ اما این مورد آخری که درباره درخواست ترامپ برای تغییر آرا صورت‌گرفته متفاوت است.ترامپ چهار پرونده فعال  در دادگاه دارد که اگر در انتخابات ۲۰۲۴ برنده شود در سه مورد می‌تواند با استفاده از قوانینی خود را عفو کند: اما تماس تلفنی فاش شده او با مقام ایالت جورجیا می‌تواند پای او را گیر بیندازد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


کارشناسی خودرو در کرج - تشخیص رنگ ماشین