آتن: بعید است اختلاف‌ها با ترکیه به درگیری نظامی بینجامد ایلنا/ نخست‌وزیر یونان گفت که بعید است اختلاف‌ها با ترکیه به درگیری نظامی بینجامد.  به گزارش  اسپوتنیک

1401\10\24 22:36:57


آتن: بعید است اختلاف‌ها با ترکیه به درگیری نظامی بینجامد

ایلنا/ نخست‌وزیر یونان گفت که بعید است اختلاف‌ها با ترکیه به درگیری نظامی بینجامد.  به گزارش  اسپوتنیک، نخست‌وزیر یونان گفت که بعید است اختلاف‌ها با ترکیه به درگیری نظامی بینجامد.

نخست‌وزیر یونان گفت که بعید است اختلاف‌ها با ترکیه به درگیری نظامی بینجامد. به گزارش  اسپوتنیک، نخست‌وزیر یونان گفت که بعید است اختلاف‌ها با ترکیه به درگیری نظامی بینجامد. وی گفت: «بعید می‌دانم که درگیری شدیدی روی بدهد.

نگران اظهارات ترکیه هستیم.»نخست‌وزیر ترکیه افزود: «از ترکیه می‌خواهم درک کند که بدل کردن سیاست خارجه به ابزار منازعات درون‌حزبی استراتژی مناسبی نیست.»وی افزود که یونان آماده مذاکرات با ترکیه براساس قوانین بین‌المللی است. 


بازنشر از : آخرین خبر

ایلنا/ نخست‌وزیر یونان گفت که بعید است اختلاف‌ها با ترکیه به درگیری نظامی بینجامد.  به گزارش  اسپوتنیک، نخست‌وزیر یونان گفت که بعید است اختلاف‌ها با ترکیه به درگیری نظامی بینجامد.


تولید کارتن و سفارش کارتن