1401\11\01 19:45:24


اتحادیه علمای فلسطین اقدام موهن در سوئد را به شدت محکوم کرد

اتحادیه علمای فلسطین امروز شنبه اقدام اخیر موهن در سوئد در ارتباط با به آتش کشیدن قرآن کریم را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، اتحادیه علمای فلسطین امروز شنبه اقدام اخیر موهن در سوئد در ارتباط با به آتش کشیدن قرآن کریم را به شدت محکوم کرد.

شیخ «مروان ابوراس» رئیس اتحادیه جهانی علمای اسلامی در فلسطین در این باره گفت: ما به شدت اقدام یکی از شخصیت های راستگرای افراطی دانمارکی را در به آتش کشیدن قرآن کریم در برابر ساختمان سفارت ترکیه در استکهلم، را محکوم می کنیم. این شخصیت دینی فلسطینی این اقدام را کینه توزانه دانست که بیانگر نفرت عمیق غربی ها از دین مبین اسلام است. وی خواستار واکنش جدی کشورهای عربی و اسلامی در برابر این اقدام شد و تاکید کرد: رخدادهایی این چنینی بیانگر حاکمیت سیاست های دوگانه بر کشورهای غربی است، آنها از یک جهت بر احترام به ادیان تاکید می ورزند اما از طرف دیگر در برابر آزادی های دینی مانع ایجاد کرده و حقوق برخی ادیان الهی را نقض می کنند.

تبلیغات
ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان
ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

گفتنی است هفته گذشته مقامات سوئدی به یکی از شخصیت های راستگرای افراطی دانمارکی اجازه دادند که در استکهلم (پایتخت سوئد) نسخه ای از قرآن کریم را به آتش بکشد. دادستانی کل سوئد نیز از بررسی و گشودن پرونده تحقیقاتی در این باره خودداری کرده است.. .


بازنشر از : مهر

فلسطین

سوئد

دانمارک

قرآن کریم