1401\11\01 21:10:36


اعتراضات ضددولتی چندین هزار نفری در اسپانیا

تسنیم/ امروز هزاران نفر در مادرید پایتخت اسپانیا به علت نارضایتی از عملکرد دولت پدرو سانچز نخست وزیر این کشور تجمع اعتراضی برپا کردند.  معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا خواستار استعفای سانچز شدند.

امروز هزاران نفر در مادرید پایتخت اسپانیا به علت نارضایتی از عملکرد دولت پدرو سانچز نخست وزیر این کشور تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا خواستار استعفای سانچز شدند.طبق آمار دولت مرکزی اسپانیا حدود ۳۰ هزار نفر در میدان «سیبلس» مادرید برای این اعتراض گردهم آمدند در حالیکه برگزار کنندگان این اعتراض تعداد شرکت کنندگان در تجمع را ۷۰۰ هزار نفر اعلام کردند..

.


بازنشر از : آخرین خبر