string(4) "1401"

1401\06\23 23:53:16


امروز برای دومین بار شورای حکام به مسأله ایران می پردازد

نماینده روسیه در سازمان‌ های بین المللی مستقر در وین امروز اعلام کرد: امروز برای دومین بار شورای حکام آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی به مسأله ایران می پردازد.

«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه در پیامی توئیتری نوشت: امروز برای دومین بار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به مسأله ایران می‌پردازد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین در این خصوص ادامه داد: این بار درباره توافق پادمانی «اِن پی تی» با جمهوری اسلامی ایران است. انتظار نمی‌رود قطعنامه‌ای صادر شود و تنها (محدود) به بیانیه‌های ملی و جمعی خواهد بود. وی دیروز سه شنبه در پیامی توئیتری نوشته بود: امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دستور کار خود با عنوان «راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل» را آغاز خواهد کرد. «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تکرار ادعاهای اخیر خود دوشنبه مدعی شد در نتیجه اقدامات جبرانی و برجامی ایران، شکاف اطلاعاتی آژانس نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زیاد شده و ایران باید در زمینه همکاری با آژانس شفاف‌تر عمل کند. «رافائل گروسی» در کنفرانس خبری بعد از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و در راستای موضع گیری های اخیر ضد جمهوری اسلامی ایران مدعی شد هیچ پیشرفتی در تحقیقات جاری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران حاصل نشده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان هم در واکنش به ادعاهای رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: مطالب گزارش فصلی اخیر مدیرکل آژانس تکرار موارد بی اساس قبلی با اهداف سیاسی است و هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد. بدیهی است همانند گزارشات قبلی سفیر و نماینده دائم کشورمان در جلسه هفته آینده شورای حکام پاسخ‌های حقوقی و مستدل ایران به گزارش اخیر مدیرکل را ارائه خواهد کرد. برخی رسانه‌های بین المللی با تحریف و بعضاً تفسیر و مصادره به مطلوب عباراتی که تعمدا توسط مدیرکل مبهم تنظیم شده و مشحون از جزئیات غیر ضرور است، همچون گذشته با استفاده از این ابهامات، فضا سازی های پوچ رسانه‌ای خود را با هدف القا غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشور دنبال می‌کنند. این در حالی است که برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران تا کنون بیشترین شفافیت را داشته است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     میخائیل اولیانوف     برجام     شورای حکام     آژانس بین المللی انرژی ات